Skip to main content

Ethical challenges for the design and conduct of mega-biobanking from Great East Japan Earthquake victims.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Matsuoka, Yutaka; Nishi, Daisuke; Nakaya, Naoki; Sone, Toshimasa; Noguchi, Hiroko; Hamazaki, Kei; Hamazaki, Tomohito; Koido, Yuichi
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3352263
PubMed Central
by Kamigaki, Taro; Seino, Jin; Tohma, Kentaro; Nukiwa-Soma, Nao; Otani, Kanako; Oshitani, Hitoshi
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906901
PubMed Central
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4125915
PubMed Central
by Yuki, Kenya; Nakazawa, Toru; Kurosaka, Daijiro; Yoshida, Tsunehiko; Alfonso, Eduardo C; Lee, Richard K; Takano, Shigeru; Tsubota, Kazuo
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3984055
PubMed Central
by Yokoyama, Yukari; Otsuka, Kotaro; Kawakami, Norito; Kobayashi, Seiichiro; Ogawa, Akira; Tannno, Kozo; Onoda, Toshiyuki; Yaegashi, Yumi; Sakata, Kiyomi
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4109922
PubMed Central
by Tsuboi, Hirofumi; Sugeno, Naoto; Tateyama, Maki; Nakashima, Ichiro; Hasegawa, Takafumi; Kuroda, Hiroshi; Kaneko, Kimihiko; Kobayashi, Michiko; Ishigaki, Aya; Fujimori, Juichi; Aoki, Masashi
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4128040
PubMed Central
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3556128
PubMed Central
by Tsubokura, Masaharu; Takita, Morihito; Matsumura, Tomoko; Hara, Kazuo; Tanimoto, Tetsuya; Kobayashi, Kazuhiko; Hamaki, Tamae; Oiso, Giichiro; Kami, Masahiro; Okawada, Tadaichi; Tachiya, Hidekiyo
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3614525
Bryn Mawr College Library, Special Collections
by Burton, W. K. (William Kinninmond), Ogawa, K. (Kengo), Milne, John, 1850-1913
texts
eye 250
favorite 0
comment 0
European Libraries
texts
eye 386
favorite 0
comment 0
Source: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18864